קור בביקורת

יש ביקורת שרק מקרינה

את הקור שנמצא במילה עצמה

בניגוד למילה היפה מחמאה

הכוללת חום ונותנת חיבה

12537949 - red heart shaped candle on wooden background