לראות את הטוב

למה לראות מיד וישר
את כל הרע שיש בדבר
תירא את הטוב
שיש ברוב
ותהיה בן אדם מאושר