חורים

28321072_s

בשוויץ היפה ראיתי

הרבה הרים וגיליתי

חורים יש בפנים

רבים וגדולים

כמו לגבינה שקניתי

בכמה חורים עברתי

דרך רכבת נסעתי

אכלתי גבינה

די טעימה

את חוריהן אך השארתי