בתור

איש ללא החלטות

בתור הוא צריך לעמוד

פתאום הוא החליף

אותו כי העדיף

בתור הקצר לחכות

גם שם שום דבר לא הלך

שוב התבלבל וברח

חשב לעצמו

שמחר הוא יבוא

ואולי הוא בכלל לא מוכרח

smSchlange-Test3 (Medium)